Důležité informace pro žáky

 

  • Na objednanou hodinu se dostaví žák nejpozději 5 min. před jejím zahájením
  • V případě nedostavení se bez řádně omluvy (24 hodin předem) Vám bude účtován prostoj dle aktuálního ceníku AŠ
  • Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Žák musí mít platný OP u sebe během jízd
  • Žáci, kteří mají do konce výcviku už jen 3 hodiny jízdy, se zúčastní přezkoušení z PPV, které se provádí každé úterý v prostorech učebny AŠ
  • Po provedení praktického výcviku žák svým podpisem do průkazu žáka potvrdí pravost zápisu
  • V případě nedostavení se k závěrečným ZK zaplatí žák poplatek dle aktuálního ceníku AŠ
  • Poplatky za ZK nejsou zahrnuty v ceně výcviku. Poplatek je stanoven na první ZK 700,-Kč .Žáci jsou povinni zakoupit poplatek magistrátu před závěrečnou zkouškou na pracovištích MHMP!!!
  • Pokud se rozhodnete předčasně ukončit z jakéhokoliv důvodu výcvik v naší AŠ nebo požádáte o převod do jiné AŠ, bude Vám účtován storno poplatek dle aktuálního ceníku AŠ
Autoškola Jiří Bečvář